Natuur en mens: wat het verschil is tussen een natuurramp en een milieuramp, wat er met de ozonlaag gebeurt, wat landdegradatie is, waarom natuurrampen toenemen, wat je kunt doen tegen natuurrampen, wat hazard management is. Begrippen: CFK’s, reikwijdte, risicoperceptie, verwoestijning, verzilting, bodemerosie, ontbossing, irrigatielandbouw.

382

Oefen je examens met honderden oefenopgaven en antwoorden

Meer oefenboeken voor je examen? Koop ze bij Bol.com!

Add your comment

Your email address will not be published.