Uitleg Lorenzcurve (personele inkomensverdeling), nivelleren, denivelleren.

268
Published on 9 januari 2019 by

De Lorenzcurve: dat ene begrip dat je overal terug ziet komen en waar je economie leraar maar niet over op kan houden. Wat is die Lorenz-curve nou eigenlijk? En wat kan je ermee? Vandaar dat we je hier uitleggen wat de Lorenzcurve (a.k.a. personele inkomensverdeling) is!

De Lorenzcurve is trouwens gewoon hetzelfde als de personele inkomensverdeling. Je laat ermee zien hoe het inkomen in een land is verdeeld over de verschillende inwoners.

Zodra je ‘m getekend hebt, kan je aan de Lorenzcurve zien hoe groot het verschil tussen de arme en rijke mensen is. Maar hoe teken je zo’n curve? Daarvoor hebben we een stappenplan!

  1. Alle inwoners van het land dat je wil onderzoeken, zet je op volgorde van arm naar rijk. In de praktijk hoef je dit vaak niet zelf te doen op een toets of tijdens je huiswerk, omdat deze opdrachten dat vaak al voor je gedaan hebben.
  2. Je verdeelt alle inwoners van het land in groepen die in grootte aan elkaar gelijk zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld vier groepen van 25% zijn of vijf groepen van 20%. In veel gevallen is deze stap ook al voor je uitgewerkt in je schoolopdrachten.
  3. Dit is vaak de eerste stap die je zelf moet uitvoeren. Je berekent het percentage van het totale inkomen dat elk van de groepen verdient. Hoeveel procent van het totale inkomen van het land wordt verdiend door de armste 25%? En hoeveel door de op één na armste 25%? En hoeveel door de op één na rijkste 25%? En hoeveel procent van het totale inkomen gaat naar de rijkste 25%?

Dit klinkt misschien allemaal een beetje vaag. Daarom geven we je hieronder een voorbeeld om het allemaal duidelijker te maken!

Opdracht

Stel, alle Nederlanders verdienen bij elkaar €1.000.000 per jaar. De armste 25% van de inwoners verdienen bij elkaar €100.000. De op één na armste 25% verdient €200.000. Groep 3, de derde 25% van de bevolking qua inkomen, verdient bij elkaar €250.000 per jaar en de rijkste 25% van de mensen in Nederland verdient jaarlijks €450.000. Teken de Lorenzcurve.

Uitwerking

Het is handig om eerst alle informatie die je in de tekst ziet staan, te verwerken en daarna in een tabel te zetten. Dit kan er als volgt uitzien:

Bevolkingsgroepen Cumulatief Percentage van het totale inkomen. Cumulatief

 

Je zult straks zien dat de eerste, tweede en vierde kolom gemakkelijk in te vullen zijn. Over de derde kolom (het percentage van het totale inkomen), hebben we nog niet alle informatie. Dit moeten we eerst berekenen. Dat doen we zo:

Je kijkt naar het inkomen van elk groep en deelt dat door het totale inkomen.

De eerste 25% verdient €100.000. (€100.000 / €1.000.000) * 100% = 10%.

De tweede 25% verdient €200.000. (€200.000 / €1.000.000) * 100% = 20%.

De derde 25% verdient €250.000. (€250.000 / €1.000.000) * 100% = 25%.

De vierde 25% verdient €450.000. (€450.000 / €1.000.000) * 100% = 45%.

Verder moet je weten dat we in de tweede kolom gewoon de percentages uit de eerste kolom steeds optellen. In de vierde kolom tellen we steeds de percentages uit de derde kolom op.

Bevolkingsgroepen Cumulatief Percentage van het totale inkomen. Cumulatief
1e 25% (armste deel) 25% 10% 10%
2e 25% 50% 20% 30%
3e 25% 75% 25% 55%
4e 25% (rijkste deel) 100% 45% 100%

 

Aan deze tabel kan je al een paar dingen zien. Zo kan je bijvoorbeeld opmerken dat de armste helft (de onderste twee 25%-groepen) slechts 30% van het totale inkomen verdienen (4e kolom, achter de 2e groep = 30%). Dat betekent dat de rijkste helft 70% van het totale inkomen verdient.

Vervolgens verwerk je deze gegevens in een grafiek. Op de X-as zet je verschillende 25%-groepen. Van links naar rechts zet je de groepen in volgorde van arm naar rijk. De Y-as vertegenwoordigt het inkomen. Helemaal onderaan de Y-as staat 0% van het inkomen en helemaal bovenaan de Y-as staat 100% van het totale inkomen. Dit ziet er als volgt uit:

Uitleg van de lorenzcurve. Ook wel de personele inkomensverdeling genoemd.

In deze grafiek is de dikke blauwe lijn de Lorenzcurve. De dikke rode lijn is diagonaal over de grafiek heen getrokken. Als de Lorenzcurve er precies zo als de dikke rode lijn uit zou zien, zou iedereen in het land precies hetzelfde inkomen hebben. Deze diagonale lijn is eigenlijk alleen maar een hulpmiddel om beter te kunnen aflezen hoeveel gelijkheid in inkomensverdeling er is in een land.

De dikke blauwe lijn loopt door de volgende punten heen:

– 10% van het inkomen wordt verdiend door de armste 25% van het land.

– 30% van het inkomen wordt verdiend door de armste 50% van het land.

– 55% van het inkomen wordt verdiend door de armste 75% van het land.

-100% van het inkomen wordt verdiend door de “armste” 100% van het land.

De dunne blauwe lijnen zijn getrokken van 10%, 30%, 55% en 100% van het inkomen. Ze zijn doorgetrokken tot de lijnen die bij de verschillende bevolkingsgroepen horen. Op basis van al die punten kan je de Lorenzcurve tekenen.

De ruimte die ontstaat tussen de diagonale lijn en de Lorenzcurve noem je ook wel de ‘buik’. Hoe groter de buik, hoe ongelijker de inkomensverdeling en dus hoe groter het verschil tussen de arme en rijke mensen. Als de overheid gaat denivelleren, zal de buik na een tijdje groter worden.

Hoe kleiner de buik, hoe gelijker de inkomensverdeling en dus hoe kleiner het verschil tussen de arme en rijke mensen. Als de overheid aan het nivelleren is, zal de buik na een tijdje krimpen.

Doe jij dit jaar eindexamen in economie? Check dan vooral de samenvattingen en oefenboeken van ExamenOverzicht! Ze leggen alle examenstof van economie uit op een gemakkelijke manier. En met de oefenboeken kun je met de vele examen vragen alvast wennen aan het niveau van de eindexamens.

Economie Samenvattingen en Oefenboeken Economie Samenvattingen en Oefenboeken
Category Tag

Oefen je examens met honderden oefenopgaven en antwoorden

Meer oefenboeken voor je examen? Koop ze bij Bol.com!

Add your comment

Your email address will not be published.