5v - 2. AARDE Endogene en exogene processen

Schaal van Mercalli.

3 jaar ago3811 1